CESTY

 

 

 

 

 

 

Dior u svojej novej rodiny v Nemecku 🐈🐱🚗

 

Kocúrik Brunko v novom domove u šťastnej majiteľky v Českej republike 🐈🐱🚗

 

Kocúrik Zeus bezpečne a šťastlivo prepravený do nového domova v Poľsku, kde ho už čakala šťastná nová majiteľka. 🐱🐈👍

 

Nežná kráska Susanne sťastne a bezpečne doručená novej majiteľke v Nemecku. 😁🐺😻🐈

 

Trudy na ceste k novej majiteľke do Paríža. 🛫🤗✈️🛩😉

 

Odett na ceste z Francúzska domov na Slovensko.  😻🛫😺✈️

 

Krásna Floe na ceste do nového domova. 😻🛫😺